Encoder tương đối DFS60

  • Số xung: 0 … 65,536
  • Chu kỳ Sine/cosine mỗi vòng: 1,024
  • Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích Servo/ trục dương, mặt bích phẳng/ trục âm/ trục xuyên rỗng
  • Đường kính trục: 6 mm/ 10 mm/ 8 mm/ 3/8″/ 12 mm/ 1/2″/ 14 mm/ 15 mm/ 5/8″
  • Khả năng lập trình thông qua phần mềm lập trình PGT-08 và công cụ lập trình hiển thị PGT-10-Pro cho phép Encoder được điều chỉnh linh hoạt và nhanh chóng theo nhu cầu của khách hàng
  • Giao tiếp: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sin/cos 1 Vss