Encoder tương đối DBS36 Core

  • Số xung: 0 … 2,500
  • Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích Servo/ trục dương, mặt bích phẳng/ trục âm
  • Đường kính trục: 6 mm/ 1/4″/ 8 mm
  • Chuẩn giao tiếp: TTL/RS-422, HTL/push pull
  • Nhiệt độ hoạt động: –20 °C … +85 °C
  • Cấp bảo vệ: IP65