Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

  • Ứng dụng: Trong nhà / Ngoài trời
  • Góc quét: Góc quét 275°; Vertical 7.5°, đo lường 4 cấp độ
  • Độ phân giải: 0.25°
  • Phạm vi làm việc: 0.2 m ... 64 m
  • Với laser scanner nhiều lớp MRS1000, SICK đã phát triển cảm biến 3D LiDAR giúp phát hiện và đo lường các đối tượng một cách chính xác và đáng tin cậy trong thời gian dài và nhiêu chiều
  • Với công nghệ đo lường HDDM+ sẵn sàng chịu khi chịu tác động từ môi trường khắc nghiệt như mưa bụi, bẩn, sương mù
  • Chuẩn đoán thuận tiện và dễ dàng cho khách hàng thông qua phục vụ trên WEB