BEST

Máy in và dán nhãn

Máy in dán nhãn 2200 Series

 • Phương thức in: in truyền nhiệt hoặc in trực tiếp
 • Máy in: 2620: 168 mm, 200 dpi (8 dots/mm); 2630: 162 mm, 300 dpi (12 dots/mm)
 • Tốc độ in tối đa: 300 mm/s
 • Cơ cấu cánh tay xoay linh hoạt có thể dán được 1 mặt hoặc 2 mặt của pallet
 • Thời gian một chu trình dán nhãn: Dán 1 mặt trước: 7 s; Dán 1 mặt bên: 10 s; Dán 2 mặt: 20 s
 • Fonts: 16 loại font khách nhau
 • Định dạng tệp ảnh: BMP, WMF, PCX, PNG, ICO, GIF, TIFF, JPEG
 • Hỗ trợ các loại barcode và 2D code

Máy in và dán nhãn

Máy in dán nhãn 2200 Flex SE

 • Phương thức in: in truyền nhiệt hoặc in trực tiếp
 • Máy in: 2220: 56 mm, 200 dpi (8 dots/mm); 2230: 54 mm, 300 dpi (12 dots/mm); 2420: 104 mm, 200 dpi (8 dots/mm); 2430: 108 mm, 300 dpi (12 dots/mm); 2620: 168 mm, 200 dpi (8 dots/mm); 2630: 162 mm, 300 dpi (12 dots/mm)
 • Tốc độ in tối đa: 300 mm/s
 • Fonts: 16 loại font
 • Định dạng tệp ảnh: BMP, WMF, PCX, PNG, ICO, GIF, TIFF, JPEG
 • Hỗ trợ các loại barcode và 2D code