Bán chạy

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Classic

 • Perma CLASSIC có thể sử dụng cho tất cả các ứng dụng với nhiệt độ môi trường từ 0ºC đến +40ºC.
 • perma CLASSIC được trang bị tính năng chống bụi và chống nước hoàn hảo cũng như chịu đựng những va chạm bất ngờ
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 3, 6 hoặc 12 tháng
 • Dung tích: 120cm³
 • Áp suất tạo ra: Tối đa 4 bar
 • Loại mỡ: Tới NIGI cấp độ 2/ dầu

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Futura

 • Perma FUTURA là hệ thống bôi trơn tự động lý tưởng cho các yêu cầu vệ sinh hoặc cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt có thể dẫn tới ăn mòi kim loại bôi trơn hoặc hệ thống mạch điện tử.
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 3, 6, 12 tháng
 • Dung tích: 120 cm³
 • Áp suất tạo ra: Tối đa 4 bar
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
 • Chiều dài ống tối đa: 1.00 m

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Futura Plus

 • Perma FUTURA PLUS hoạt động tốt trong môi trường có nhiệt độ 0 đến +40 °C.
 • Bộ tạo khí tạo được ra áp suất tối đa (4 bar), đẩy piston chuyển động và liên tục bơm một lượng nhỏ mỡ vào điểm cần bôi trơn.
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 3, 6, 12 tháng
 • Dung tích: 120 cm³
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
 • Chiều dài ống tối đa: 1.00 m

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Flex

 • Hệ thống dử dụng cho các ứng dụng bên trong hoặc bên ngoài ở phạm vi nhiệt độ -20 °C đến +60 °C.
 • Chỉ cẩn xoay nút xoay đến khoảng thời gian bôi trơn mong muốn và sau đó hệ thống được kích hoạt.
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng
 • Dung tích: 60 cm³, 125 cm³
 • Áp suất tạo ra: Tối đa 5 bar
 • Cấp bảo vệ: IP 68
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
 • Chiều dài ống tối đa: 2.00 m

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Flex Plus

 • Perma FLEX PLUS là một hệ thống bôi trơn nhở gọn, sẵn sàng cho sử dụng, được cung cấp như một bộ phận hoàn chỉnh
 • Hệ thống sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau hoạt động trong dải nhiệt độ -20 °C đến +55 °C.
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng
 • Dung tích: 30 cm³, 60 cm³, 125 cm³
 • Áp suất tạo ra: Tối đa 5 bar
 • Cấp bảo vệ: IP 68
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
 • Chiều dài ống tối đa: 2.00 m

BEST

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Nova

 • Perma NOVA có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động trong dải nhiệt độ -20 °C đến +60 °C.
 • Perma NOVA bao gồm một bộ điều khiển có thể tái sử dụng, một NOVA LC chứa đầy dầu mỡ và một nắp bảo vệ.
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng
 • Dung tích: 65 cm³, 125 cm³
 • Áp suất tạo ra: Tối đa 6 bar
 • Cấp bảo vệ: IP 65
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 /dầu
 • Chiều dài ống tối đa: 2.00 m

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Star Vario

 • Perma STAR VARIO hoạt động hoàn toàn tự động không phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất với khả năng bôi trơn rất chính xác.
 • Có thể dễ dàng chọn chu kỳ bôi trơn mong muốn và kích hoạt LC bằng nút nhấn và được hiển thị ngay trên màn hình LCD.
 • Nguồn cấp: Bộ pin STAR VARIO 4.5 V
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng
 • Dung tích: 60 cm³, 120 cm³, 250 cm³
 • Áp suất tạo ra: 6 bar
 • Cấp bảo vệ: IP 65
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
 • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m

BEST

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Star Control

 • Perma STAR CONTROL được cung cấp nguồn điện bên ngoài qua cáp.
 • Trạng thái hoạt động có thể được truyền tới PLC
 • Hai chế độ hoạt động tích hợp TIME và IMPLUSE mang lại khả năng sử dụng linh hoạt
 • Nguồn cấp: Nguồn ngoài: 9 – 30 V DC, I (max) 0,5 A
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, …, 12 tháng / Kiểm soát xung lực
 • Dung tích: 60 cm³, 120 cm³, 250 cm³
 • Áp suất tạo ra: 6 bar
 • Cấp bảo vệ: IP 65
 • Loại mỡ: Tới NLGI cấp độ 2 / dầu
 • Chiều dài ống tối đa: 5.00 m

Hệ thống bơm mỡ một điểm

Hệ thống bôi trơn một điểm Ultra

 • perma ULTRA là một hệ thống bôi trơn hoàn toàn tự động, không phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất ngược với khả năng xả rất chính xác.
 • Chu kỳ sử dụng: 1, 2, 3, ..., 12 tháng | 1, 2, 3, ..., 26 tuần
 • Dung tích: 500 cm³, 750 cm³, 1000 cm³
 • Cấp bảo vệ: IP 67 / IP 65