• Với MOSFET như một phần tử phân tách, thậm chí sự sụt áp có thể được tối thiểu hóa. Sự sụt giảm điện áp ở dòng điện đầu ra 40A thấp hơn 50mV giữa đầu vào và đầu ra.
 • Sau khi triển khai MOSFET, ngay cả chế độ sử dụng song song cũng đạt được cân bằng nhiệt tốt hơn, do đó kéo dài tuổi thọ của bộ nguồn.
 • Nguồn đầu vào: DC 12-28V hoặc 24-56V (phụ thuộc mã order)
 • Công suất: 20A to 80A (phụ thuộc mã order)
 • Nguồn đầu ra: DC 12-28V hoặc 24-56V (phụ thuộc mã order)

 • Dòng sản phẩm DIMENSION được biết đến các bộ nguồn DIN rail đầy đủ các tính năng với hiệu suất cao nhất và có nhiều loại. Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
 • PULS cũng cung cấp các modun dự phòng trên công nghệ Diode định hướng chi phí. Các module phù hợp để thiết lập các hệ thống dự phòng 1+1 và n+1 đáng tin cậy.
 • Nguồn đầu vào: DC 12-48V hoặc 24-48V (phụ thuộc mã order)
 • Công suất: 20A
 • Đầu ra: DC 12-48V hoặc 24-48V (phụ thuộc mã order)

 • Bộ nguồn PIANO hoàn toàn phù hợp cho rất nhiều các ứng dụng kinh tế. Sản phẩm có thiết kể nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
 • PULS cũng cung cấp module chuyển đổi nguồn dự phòng dựa trên các định hướng theo chi phí của công nghệ diode. Các module phù hợp để thiết lập các hệ thống dự phòng 1 + 1 và n + 1 đáng tin cậy.
 • Nguồn đầu vào: DC 12V-28V  (± 25%)
 • Công suất: 20A
 • Nguồn đầu ra: DC 12-24V

 • Các bộ phận bên trong vỏ nhựa có hiệu suất cao, đáng tin cậy và có thể được lắp đặt trong vài giây. Sản phẩm có thiết kể nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
 • PULS cũng cung cấp module chuyển đổi nguồn dự phòng dựa trên các định hướng theo chi phí của công nghệ diode. Các module phù hợp để thiết lập các hệ thống dự phòng 1 + 1 và n + 1 đáng tin cậy.
 • Nguồn đầu vào: DC 12V-48V  (± 25%)
 • Công suất: 10A
 • Nguồn đầu ra: DC 12-44V