PIANO | với công nghệ diode

  • Bộ nguồn PIANO hoàn toàn phù hợp cho rất nhiều các ứng dụng kinh tế. Với các ứng dụng có yêu cầu khắt khe hơn khách hàng có thể xem xét dòng sản phẩm DIMENSION với đầy đủ tính năng.
  • PULS cũng cung cấp module chuyển đổi nguồn dự phòng dựa trên các định hướng theo chi phí của công nghệ diode. Các module phù hợp để thiết lập các hệ thống dự phòng 1 + 1 và n + 1 đáng tin cậy.
  • Sản phẩm có thiết kể nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ nên hoàn toàn phù hợp với những ứng dụng có không gian nhỏ, hạn chế.
Danh mục: