Nguồn điện chuyển đổi 1-phase AC sang DC | PIANO

  • Dòng sản phẩm PIANO tiết kiệm chi phí, tuổi thọ lâu dài và kích thước nhỏ gọn.
  • Trọng tâm của dòng sản phẩm PIANO là các chức năng cơ bản của PULS: hiệu quả, tuổi thọ, độ tin cậy và kích thước nhỏ
  • Nguồn đầu vào: 1-phase, 100 – 240V/ 200 – 240V (phụ thuộc mã order – ví dụ PIC240.241C)
  • Công suất: 36W/ 60W/ 90W/ 120W/ 240W/ 480W (phụ thuộc mã order)
  • Nguồn đầu ra: 12 đến 48V (phụ thuộc mã order)
  • Hiệu suất lên tới 95.7%