Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

PIANO | Nguồn điện chuyển đổi 1-phase AC sang DC

  • Dòng sản phẩm PIANO,, tiết kiệm chi phí từ 36-480W với hiệu suất cao, tuổi thọ lâu dài và kích thước nhỏ gọn.
  • Trọng tâm của dòng sản phẩm PIANO là các chức năng cơ bản mà không làm ảnh hưởng đến các phẩm chất nổi tiếng của PULS: hiệu quả, tuổi thọ, độ tin cậy và kích thước nhỏ. Các tính năng bổ sung và phức tạp hơn – chẳng hạn như dự trữ năng lượng – đã được cố tình bỏ qua.
  • Bộ nguồn PIANO hoàn toàn phù hợp cho một loạt các ứng dụng kinh tế. Các ứng dụng khắt khe hơn có thể được thực hiện với các sản phẩm DIMENSION đầy đủ tính năng.