• CEMS solutions MCS100E HW
 • Measured values: CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
 • The MCS100E HW is an analyzer system for the extractive measurement of up to 8 IR active gas components.
 • Emission monitoring in waste incineration plants
 • Monitoring of incinerators with secondary fuels
 • Flue gas monitoring in cement plants
 • Emission monitoring in refineries
 • Emission monitoring of land-based, heavy fuel fired diesel engine power plants

 • Giải pháp cho CEMS MCS200HW
 • MCS200HW là một hệ thống phân tích đa thành phần để theo dõi liên tục lên đến 10 thành phần đo IR trong khí thải của các nhà máy đốt công nghiệp
 • Các đại lượng đo được: CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, H2SO4, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, SO3
 • Sử dụng khí thử khô đối với HCl và NH 3
 • Giám sát khí thải đối với các nhà máy đốt chất thải cũng như các nhà máy điện và nhà máy có lò đốt, ví dụ: nhà máy xi măng
 • Đo các oxit nitơ (NO, NO2 , N2O) trong nhà máy axit nitric
 • Giám sát SO3 trong các nhà máy nhiệt điện than