Phân tích khí trích mẫu nóng ẩm

Thiết bị phân tích khí MCS100E HW

 • Giải pháp CEMS MCS100E HW
 • Các giá trị đo: CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
 • MCS100E HW là một hệ thống máy phân tích để đo chiết suất của tối đa 8 thành phần khí hoạt động IR
 • Giám sát khí thải trong các nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát lò đốt bằng nhiên liệu thứ cấp
 • Giám sát khí thải nhà máy xi măng
 • Giám sát khí thải trong các nhà máy lọc dầu
 • Giám sát khí thải của các nhà máy điện động cơ diesel đốt nhiên liệu nặng trên đất liền

Phân tích khí trích mẫu nóng ẩm

Thiết bị phân tích khí MCS100FT

 • Giải pháp CEMS MCS100FT
 • Nguyên tắc đo FTIR cho phép xác định đồng thời hơn 12 thành phần đo - được thiết kế riêng cho các yêu cầu cụ thể của khách hàng
 • Dải đo HF thấp nhất được phê duyệt: 0 ... 3 mg / m³
 • Điều chỉnh quang phổ tự động thông qua AutoVAL cho các giá trị đo đáng tin cậy
 • Được phê duyệt theo EN 15267
 • Giám sát khí thải trong các nhà máy đốt chất thải
 • Giám sát giá trị giới hạn HF hiệu quả, e. g., trong sản xuất nhôm
 • Giám sát khí thải trong các nhà máy xi măng hoặc nhà máy điện

Phân tích khí trích mẫu nóng ẩm

Thiết bị phân tích khí MCS200HW

 • Giải pháp cho CEMS MCS200HW
 • MCS200HW là một hệ thống phân tích đa thành phần để theo dõi liên tục lên đến 10 thành phần đo IR trong khí thải của các nhà máy đốt công nghiệp
 • Các đại lượng đo được: CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, H2SO4, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, SO3
 • Sử dụng khí thử khô đối với HCl và NH3
 • Giám sát khí thải đối với các nhà máy đốt chất thải cũng như các nhà máy điện và nhà máy có lò đốt, ví dụ: nhà máy xi măng
 • Đo các oxit nitơ (NO, NO2 , N2O) trong nhà máy axit nitric
 • Giám sát SO3 trong các nhà máy nhiệt điện than