• DC-UPS với tụ điện lớp kép được tích hợp hoàn toàn không cần bảo dưỡng và đảm bảo nguồn điện không bị gián trong khoảng thời gian được đo bằng giây.
  • Buffer modules với tụ hóa hoạt động tương tự một DC-UPS và có thể sự cố mất điện trong mạng 24V hoặc 48V trong khoảng thời gian được đo bằng mili giây.
  • Nguồn đầu vào: DC 24V/ DC 48VDC (phụ thuộc mã order)
  • Công suất: 360W/ 480W (phụ thuộc mã order)
  • Nguồn đầu ra: DC 24V/ DC 48VDC (phụ thuộc mã order)