Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

DIMENSION | DC-UPS và module đệm với bộ lưu trữ tụ

  • DC-UPS với tụ điện lớp kép được tích hợp hoàn toàn không cần bảo dưỡng và đảm bảo nguồn điện không bị gián trong khoảng thời gian được đo bằng giây..
  • Buffer modules với tụ hóa hoạt động tương tự một DC-UPS và có thể sự cố mất điện trong mạng 24V hoặc 48V trong khoảng thời gian được đo bằng mili giây.
  • Trong chế độ đệm, điện áp đầu ra được điều chỉnh và thay đổi từ chế độ bình thường sang chế độ đệm mà không có sự gián đoạn. Tất cả module được bảo vệ để chống quá tải và ngắt mạch và có dải nhiệt độ hoạt động rộng
  • Việc bảo trì và thay thế tụ điện thường xuyên là không cần thiết