DIMENSION | với công nghệ MOSFET

  • PULS phát triển một giải pháp phân tách với MOSFET to đáp ứng như cầu tổn thất không tải tối thiểu. Ví dụ: khi sử dụng module MOSFET, dòng tải 40A sẽ chỉ tạo ra tổn thất điện năng lên đến 3W.
  • Với MOSFET như một phần tử phân tách, thậm chí sự sụt áp có thể được tối thiểu hóa. Sự sụt giảm điện áp ở dòng điện đầu ra 40A thấp hơn 50mV giữa đầu vào và đầu ra.
  • Sau khi triển khai MOSFET, ngay cả chế độ sử dụng song song cũng đạt được cân bằng nhiệt tốt hơn, do đó kéo dài tuổi thọ của bộ nguồn. Trong quá trình này, dòng điện tải được chia đều giữa các bộ nguồn riêng lẻ.
Danh mục: