Module dự phòng công nghệ MOSFET | DIMENSION

  • Với MOSFET như một phần tử phân tách, thậm chí sự sụt áp có thể được tối thiểu hóa. Sự sụt giảm điện áp ở dòng điện đầu ra 40A thấp hơn 50mV giữa đầu vào và đầu ra.
  • Sau khi triển khai MOSFET, ngay cả chế độ sử dụng song song cũng đạt được cân bằng nhiệt tốt hơn, do đó kéo dài tuổi thọ của bộ nguồn.
  • Nguồn đầu vào: DC 12-28V hoặc 24-56V (phụ thuộc mã order)
  • Công suất: 20A to 80A (phụ thuộc mã order)
  • Nguồn đầu ra: DC 12-28V hoặc 24-56V (phụ thuộc mã order)
Danh mục: