Encoder tương đối DLS40

  • Số xung: 0 … 1024
  • Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích phẳng
  • Đường kính trục: 6 mm
  • Mặt bích với vỏ tích hợp cho phép thiết kế rất nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí
  • Chuẩn giao tiếp: TTL / RS-422, HTL / Push pull và Open Collector