Encoder tương đối DBS50 Core

  • Số xung: 0 … 2,500
  • Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích phẳng/ Trục dương, mặt bích phẳng 3xM4
  • Đường kính trục: 8 mm
  • Mặt bích phẳng có lỗ ốc, mặt bích Servo có rãnh và mặt Servo hình tam giác
  • Chuẩn giao tiếp: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector