Cảm biến tiệm cận điện cảm IQM

  • Cảm biến thu nhỏ hình chữ nhật để sử dụng trong môi trường công nghiệp
  • Phạm vi nhận biết mở rộng: 1.5 mm đến 3 mm
  • Kích thước: 8 mm x 16 mm x 4 mm hoặc 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Độ chính xác vị trí cao và tần số chuyển mạch chính xác
  • Trọng lượng thấp cho phép tăng tốc nhanh chóng trong các quá trình xử lý động
  • Cấp bảo vệ: IP 67
Danh mục: Từ khóa: