IQM

  • Cảm biến thu nhỏ hình chữ nhật để sử dụng trong môi trường công nghiệp
  • Phạm vi nhận biết mở rộng: 1.5 mm to 3 mm
  • Kết nối điện: DC 3-dây
  • Phát hiện tin cậy, quy trình sử lý và lắp đặt nhanh chóng
  • Độ chính xác vị trí cao và tần số chuyển mạch chính xác
  • Trọng lượng thấp cho phép tăng tốc nhanh chóng trong các quá trình xử lý động