Cảm biến tiệm cận điện cảm IMA

  • Cảm biến đầu ra analog với ba dải phạm vi nhận biết để sử dụng trong môi trường công nghiệp
  • Kích thước ren: M8 x 1/ M12 x 1/ M18 x 1/ M30 x 1.5
  • Phạm vi nhận biết: 2 mm … 40 mm
  • Tín hiệu đầu ra analog: 0 V … 10 V và 4 mA … 20 m
  • Yêu cầu ít không gian hơn cho cùng một phạm vi cảm biến khi so sánh với các cảm biến tiêu chuẩn
Danh mục: Từ khóa: