IQL

  • Vỏ hình chữ nhật lớn để sử dụng trong môi trương công nghiệp
  • Phạm vi nhận biết : 50 mm to 60 mm
  • Cấu hình điện: DC 3-/4-dây, or AC/DC 2-dây
  • Giảm thiệt hại cơ học
  • Tuổi thọ dài hơn để giảm chi phí