Cảm biến quang W27-2 Laser

  • Phạm vi phát hiện Max: 800 mm
  • Nguồn sáng: Laser
  • Phát hiện chính xác vật rất nhỏ với khoảng cách 400 mm do điểm sáng duy trì 2 mm
  • Tia Laser đỏ có khả năng nhìn thấy giúp căn chỉnh nhanh chóng và dễ dàng sử dụng