Cảm biến mức LFV310-DAGAVXMTL

  • Môi trường: Chất lỏng
  • Phương thức: ON/OFF
  • Chiều dài đầu đo: 117 mm
  • Áp suất: –1 bar … 64 bar
  • Nhiệt độ vận hành: -50 °C … +150 °C, See safety notes for ATEX devices
  • Chứng chỉ ATEX: ATEX II 1/2G Ex db IIC T6…T2 Ga/Gb +WHG
  • Chứng chỉ WHG: ✔
  • Đầu ra: 1 x PNP/NPN
  • Nguồn cấp: 10 V DC … 55 V DC
Danh mục: Từ khóa: