• Môi trường: Chất lỏng
 • Phương thức: ON/OFF
 • Chiều dài đầu đo: 117 mm
 • Áp suất: –1 bar ... 64 bar
 • Nhiệt độ vận hành: -50 °C ... +150 °C, See safety notes for ATEX devices
 • Chứng chỉ ATEX: ATEX II 1/2G Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb +WHG
 • Chứng chỉ WHG: ✔
 • Đầu ra: 1 x PNP/NPN
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 55 V DC

 • Đầu kết nối: Ren G ½ A theo chuẩn DIN 3852-E
 • Chiều dài/ đường kính của đầu dò: 150 mm / 6 mm
 • Áp suất Max: ≤ 150 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: –20 °C ... +80 °C
 • Nguồn cấp: 15 V DC ... 35 V DC
 • Đầu ra: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12 x 1, 4-chân

 • Ứng dụng: Chất lỏng, khí
 • Đo áp suất: Đồng hồ đo áp suất
 • Khoảng đo: 0 bar ... 10 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: –30 °C ... +100 °C
 • Nguồn cấp: 14 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: 4 mA ... 20 mA và 0 V ... 5 V (8 V DC ... 30 V DC)/ 0 V ... 10 V (14 V DC ... 30 V DC)
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12 x 1, 4-chân

 • Ứng dụng: Chất lỏng, khí
 • Chiều dài/ đường kính đầu dò: 150 mm / 6 mm
 • Phạm vi đo: –1 bar ... 24 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: –20 °C ... +85 °C
 • Đầu kết nối lắp đặt: G ½ B theo chuẩn EN 837
 • Nguồn cấp: 15 V DC ... 35 V DC
 • Đầu ra: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12x 1, 4-chân

 • Loại encoder: Tương đối
 • Đường kính trục: 10 mm
 • Độ phân giải (xung/vòng): 360
 • Nguồn cấp: 10 ... 32 V
 • Giao tiếp truyền thông: HTL / Push pull
 • Số kênh tín hiệu: 6 kênh
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối được, M23 - 12 chân, vuông góc
 • Cấp bảo vệ: IP67/IP65

 • Loại encoder: Tương đối
 • Đường kính trục: 6 mm
 • Độ phân giải (xung/vòng): 512
 • Nguồn cấp: 10 ... 32 V
 • Giao tiếp truyền thông: HTL / Push pull
 • Số kênh tín hiệu: 6 kênh
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực, M23-12 chân, vuông góc
 • Cấp bảo vệ: IP67/IP65

 • Loại encoder: Tương đối
 • Thiết kế cơ khí: Trục rỗng
 • Đường kính trục: 12 mm
 • Độ phân giải (xung/vòng): 2,000
 • Nguồn cấp: 10 ... 32 V
 • Giao tiếp truyền thông: TTL / RS-422
 • Số kênh tín hiệu: 6 kênh
 • Cáp kết nối: Cáp liền, 8 dây, 1.5 m
 • Cấp bảo vệ: IP67/IP65

 • Loại encoder: Tương đối
 • Thiết kế cơ khí: Trục thân đặc, gắn mặt bích
 • Đường kính trục: 10 mm
 • Độ phân giải (xung/vòng): 10,000
 • Nguồn cấp: 4.5 ... 5.5 V
 • Giao tiếp truyền thông: TTL / RS-422
 • Số kênh tín hiệu: 6 kênh
 • Cáp kết nối: Cáp liền, 8 dây, 1.5 m
 • Cấp bảo vệ: IP67/IP65

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biên quang tiệm cận, khử nền
 • Kích thước (W x H x D): 27 mm x 87.5 mm x 65 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 100 mm ... 2,500 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng hồng ngoại
 • Kích thước điểm sáng (khoảng cách): Ø 80 mm (2,500 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN/PNP – Light/Dark switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biên quang tiệm cận, khử nền
 • Kích thước (W x H x D): 27 mm x 87.5 mm x 65 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 100 mm ... 1,200 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng (khoảng cách): Ø 40 mm (1,200 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN/PNP – Light/Dark switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân

 • Nguyên lý cảm biến: Quang
 • Kích thước (W x H x D): 12 mm x 31.5 mm x 21 mm
 • Phạm vi nhận biết max: ≤ 300 mmm
 • Ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây dài 2m

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật : Cảm biên quang tiệm cận, khử nền
 • Kích thước (W x H x D): 16 mm x 39.5 mm x 12 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 4 mm ... 150 mm
 • Ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng: Ø 7 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP – Light switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M8, 3 chân