Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

PBS-CB025SGESSCBMAOZ

  • Ứng dụng: Chất lỏng, khí
  • Chiều dài/ đường kính đầu dò: 150 mm / 6 mm
  • Phạm vi đo: –1 bar … 24 bar
  • Nhiệt độ hoạt động: –20 °C … +85 °C
  • Đầu kết nối lắp đặt: G ½ B theo chuẩn EN 837
  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC
  • Đầu ra: 1 x PNP + 4 mA … 20 mA
  • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12x 1, 4-chân