Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

KT6W-2P5116

  • Kích thước (W x H x D): 30.4 mm x 53 mm x 80 mm
  • Phạm vi nhận biết: 10 mm
  • Dung sai phạm vi nhận biết: ± 3 mm
  • Loại nguồn sáng: LED, RGB
  • Kích thước điểm sáng: 1.5 mm x 6.5 mm
  • Nguồn cấp: 10 V DC … 30 V DC
  • Đầu ra: PNP- High/Low
  • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân