Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

IQ40-20NPP-KK1

  • Loại lắp đặt: Non-Flush
  • Loại Kích thước: 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • Phạm vi nhận biết: 20 mm
  • Nguồn cấp: 10 V DC … 60 V DC
  • Đầu ra chuyển mạch: PNP-NO/NC
  • Đầu kết nối điện: Gland điện M20