Cảm biến quang WTB190T-P430

  • Cảm biến/ nguyên lý phát hiện vật: Cảm biến tiện cận, khử nền (background suppression)
  • Kích thước (W x H x D): 15 mm x 44 mm x 30 mm
  • Phạm vi cảm biến max: 30 mm … 100 mm
  • Nguồn sáng: LED
  • Ánh sáng: Ánh sáng đỏ
  • Đầu ra: PNP – Light/Dark On
  • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M8, 4-chân
Danh mục: Từ khóa: