Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

PBT-RB010SG1SENVMC0Z

  • Ứng dụng: Chất lỏng, khí
  • Đo áp suất: Đồng hồ đo áp suất
  • Khoảng đo: 0 bar … 10 bar
  • Nhiệt độ hoạt động: –30 °C … +100 °C
  • Nguồn cấp: 14 V DC … 30 V DC
  • Đầu ra: 4 mA … 20 mA và 0 V … 5 V (8 V DC … 30 V DC)/ 0 V … 10 V (14 V DC … 30 V DC)
  • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12 x 1, 4-chân