Sản phẩm khuyến mại

Đồ gá đỡ BEF-KHS-C01

  • Nhóm phụ kiện: Hệ thống kẹp đa năng
  • Vật liệu: Thép phủ kẽm
  • Mô tả: Tấm C dùng cho khung kẹp vạn năng

Sản phẩm khuyến mại

Đồ gá đỡ BEF-WN-M18

  • Nhóm phụ kiện: Gá đỡ
  • Vật liệu: Thép mạ kẽm
  • Mô tả: Đồ gá cho cảm biến M18