Đồ gá đỡ BEF-KHS-C01

  • Nhóm phụ kiện: Hệ thống kẹp đa năng
  • Vật liệu: Thép phủ kẽm
  • Mô tả: Tấm C dùng cho khung kẹp vạn năng