Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang GTE6-P1212

 • Nguyên lý cảm biến: Quang tiệm cận
 • Kích thước (W x H x D): 12 mm x 31.5 mm x 21 mm
 • Phạm vi nhận biết max: ≤ 300 mmm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây dài 2m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WTB4-3P2161

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật : Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 16 mm x 39.5 mm x 12 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 4 mm ... 150 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng: Ø 7 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP – Light switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M8, 3 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WTB4-3P2261

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật : Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 16 mm x 39.5 mm x 12 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 4 mm ... 150 mm
 • Ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng: Ø 7 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP – Light/dark switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M8, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WTB4-3P2162

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 16 mm x 39.5 mm x 12 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 4 mm ... 150 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng (tại khoảng cách): Ø 7 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M8, 3 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WT150-P162

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 10 mm x 28 mm x 18 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 2 mm ... 100 mm
 • Nguồn sáng: LED
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP – Light/Dark switching
 • Cáp kết nối: Cáp liền 4 dây, 2 m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WT18-3N430

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật : Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 17.6 mm x 75.5 mm x 33.5 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 10 mm ... 600 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng: Ø 15 mm (300 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN – Light/Dark switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M12, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WTB250-2P1241

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biến quang tiệm cận, khử nền (background suppression)
 • Kích thước (W x H x D): 20 mm x 65 mm x 43.9 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 150 mm ... 500 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng (khoảng cách): Ø 30 mm (500 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP – Light/Dark switching
 • Cáp kết nối: Cáp liền 4 dây, 5 m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang VTF18-4P1240

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiệt vật: Cảm biến quang tiệm cận, Background blanking
 • Kích thước (W x H x D): 18 mm x 18 mm x 78 mm
 • Đường kính ren (vỏ): M18 x 1
 • Phạm vi nhận biết Max: 3 mm ... 100 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng hồng ngoại
 • Kích thước điểm sáng (khoảng cách): Ø 3 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP- Light /Dark On
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4-chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang VTF18-4P1440

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiệt vật: Cảm biến quang tiệm cận, Background blanking
 • Kích thước (W x H x D): 18 mm x 18 mm x 75 mm
 • Đường kính ren (vỏ): M18 x 1
 • Phạm vi nhận biết Max: 3 mm ... 100 mm
 • Ánh sáng: Ánh sáng hồng ngoại
 • Kích thước điểm sáng (khoảng cách): Ø 3 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC to 30 V DC
 • Đầu ra: PNP- Light /Dark On
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4-chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang VTF18-4P1212

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biến quang tiệm cận, Background blanking
 • Kích thước (W x H x D): 18 mm x 18 mm x 63.6 mm
 • Đường kính ren (vỏ): M18 x 1
 • Phạm vi nhận biết max: 3 mm ... 100 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng hồng ngoại
 • Kích thước điểm sáng (tại khoảng cách): Ø 3 mm (50 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP- Light /Dark switching
 • Cáp kết nối: Cáp liền 4 dây, 2 m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang MHT15-P3319

 • Nguyên lý cảm biến/phát hiện vật: Cảm biến quang tiệm cận, Energetic
 • Kích thước (W x H x D): 18 mm x 18 mm x 50.3 mm
 • Đường kính ren (vỏ): M18 x 1
 • Phạm vi nhận biết Max: 5 mm ... 90 mm
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng hồng ngoại
 • Kích thước điểm sáng (tại khoảng cách): Ø 25 mm (90 mm)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP- Light switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M12, 3 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WLG190T-P420

 • Cảm biến/ nguyên lý phát hiện vật: Cảm biến quang gương, autocollimation
 • Phạm vi nhận biết max: 0.01 m ... 5.5 m
 • Nguồn sáng: Laser
 • Điều chỉnh độ nhạy: Bảng điều khiển /nút dạy đơn/ Teach-in
 • Màn hiển thị: Báo nguồn, hệ số phản xạ, ngưỡng chuyển đổi, khoảng cách, chế độ
 • Tính năng đặc biệt: Phát hiện vật trong suốt