Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

WT150-P162

  • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biên quang tiệm cận, khử nền
  • Kích thước (W x H x D): 10 mm x 28 mm x 18 mm
  • Phạm vi nhận biết max: 2 mm … 100 mm
  • Nguồn sáng: LED
  • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
  • Nguồn cấp: 10 V DC … 30 V DC
  • Đầu ra: PNP – Light/Dark switching
  • Cáp kết nối: Cáp liền, 4 dây, 2 m