Cảm biến nhiệt độ TBS-1BSGT1506NM

  • Đầu kết nối: Ren G ½ A theo chuẩn DIN 3852-E
  • Chiều dài/ đường kính của đầu dò: 150 mm / 6 mm
  • Áp suất Max: ≤ 150 bar
  • Nhiệt độ hoạt động: –20 °C … +80 °C
  • Nguồn cấp: 15 V DC … 35 V DC
  • Đầu ra: 1 x PNP + 4 mA … 20 mA
  • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12 x 1, 4-chân