Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ R202

  • Loại: Gá Rail
  • Đầu vào RTD: Pt100
  • Bộ chuyển đổi: Số
  • Đầu ra: 4-20 mA
  • Cách ly: Không
  • Kênh đo: 1 kênh
  • Kết nối cảm biến: 3-dây
  • Nguồn cấp: 6 đến 32 VDC
  • Độ chính xác: Lớn nhất ±0.1K hoặc ±0,1 % của dải