Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây APAQ R130

  • Loại: Gá Rail
  • Đầu vào: Pt100, Pt1000
  • Dạng bộ chuyển đổi: Số
  • Đầu ra: 4-20 mA
  • Phạm vi đo: –200…+850 °C / -328…+1562 °F
  • Độ chính xác: Lớn nhất ±0,15 K hoặc ±0,15 % của dải
  • Cấu hình: App INOR Connect*
  • Truyền thông không dây: NFC®