Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ C330

  • Loại: Gá Head
  • Đầu vào: RTD, TC, mV, ohm
  • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
  • Đầu vào cặp nhiệt độ: Type B, C, D, E, J, K, N, R, S, T
  • Đầu ra: 4-20 mA
  • Cách ly Galvanic: 1500 VAC
  • Kênh đo: 1 kênh
  • Kết nối cảm biến: 2-, 3-, 4-dây
  • Nguồn cấp: IPAQ-C330: 8 đến 36 VDC/ IPAQ-C330X: 8 đến 30 VDC