Thiết bị khóa an toàn I110 Lock

  • Giám sát cửa an toàn và tiết kiệm với lực khóa cao
  • Cải thiện chuẩn đoán do có thêm tiếp điểm liên kết giám sát cửa
  • Loại: Type 2, cơ – điện (EN ISO 14119)
  • Mức độ mã hóa: Mức độ mã hóa thấp (EN ISO 14119)
  • Nguyên lý khóa: Lực để khóa / Lực để mở
  • Giám sát khóa: ✔
  • Giám sát cửa: ✔
  • Lực khóa Fmax: 2,500 N (EN ISO 14119) 1)
  • Cáp kết nối: Cáp siết ốc, 3 x M20/ Đầu kết nối, M12, 8-chân
Danh mục: