Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

DIMENSION | nguồn điện DIN rail với cổng IO-Link

  • DIMENSION QT40.241-B2, PULS đưa ra thị trường bộ nguồn 3 pha DIN rail đầu tiên (24V / 40A) hỗ trợ dữ liệu hệ thống có sẵn cho người dùng thông qua cổng I / O.
  • Thông tin thời gian thực về dữ liệu nguồn, nhiệt độ và trạng thái được cung cấp trực tiếp từ nguồn điện của bạn qua IO-Link.
  • Dữ liệu này có thể giúp tăng tính khả dụng của hệ thống và giảm chi phí bảo trì và vận hành. Điều này có nghĩa là bộ nguồn có tiềm năng – song song với chức năng của nó như một bộ chuyển đổi – cũng hoạt động như một bộ cảm biến và do đó đóng góp đáng kể vào Internet of Things công nghiệp (IIoT).