Cảm biến tiệm cận điện cảm IME

  • Kích thước ren: M8 x 1/ M12 x 1/ M18 x 1/ M30 x 1.5
  • Phạm vi nhận biết: 1 mm … 38 mm
  • Tiết kiệm chi phí
  • Độ chính xác vị trí cao nhờ tần số chuyển mạch nhanh và chính xác
  • Cấp bảo vệ: IP67/ IP65
Danh mục: Từ khóa: