OD Mini

  • Phạm vi đo: 10 mm … 250 mm
  • Độ tuyến tính: ± 10 µm … ± 100 µm
  • Độ lặp lại: 20 µm/ 200 µm/ 1 µm/ 6 µm
  • Cảm biến nhỏ gọn đo chính xác
  • Kích thước nhỏ và trọng lượng thấp cũng cho phép cài đặt sử dụng trong các ứng dụng
  • Hiệu suất tối ưu ngay cả ở tốc độ sản xuất cao.
Danh mục: