Thiết bị đọc mã code 2D Lector62x

  • Đọc code dựa trên hình ảnh: 1D codes, Stacked, 2D codes
  • Khoảng cách đọc: 30 mm … 1,500 mm
  • Các thuật toán giải mã thông minh và bộ giải mã DPM hiệu suất cao
  • Đèn LED hiệu suất cao với màu đỏ, xanh lam, hồng ngoại
  • Trình hướng dẫn cài đặt với lấy tiêu điểm tự động, mục tiêu laser, đèn LED phản hồi màu xanh lá
  • Thẻ nhớ microSD để lưu trữ hình ảnh và sao lưu các thông số