Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

LMS5xx

  • Ứng dụng: Trong nhà/ Ngoài trời / Bảo vệ
  • Góc quét: Mặt phẳng quét 190°
  • Vùng làm việc: 0.7 m … 80 m
  • Cảm biến 2D, LiDAR nhỏ nhất với độ chính xác trong dòng cảm biên này
  • Vận hành nhanh chóng và dễ dàng với phần mềm SOPAS
  • Chức năng tự kiểm tra để tính năng khả dụng của hệ thống
Danh mục: