Cảm biến khoảng cách Dx35

  • Phạm vi đo: 50 mm … 35,000 mm, 90 % remission, 18 % remission, 6 % remission, trên dải phản quang “Diamond Grade”
  • Độ lặp lại: ≥ 0.5 mm
  • Sai số : Typ. ± 10 mm, typ. ± 15 mm
  • Ánh sáng hồng ngoại hoặc ánh sáng đỏ với cấp Laser 1 hoặc 2
  • Đo lường chính xác và đáng tin cậy bất kể màu sắc của đối tượng
  • Giao tiếp linh hoạt: 4 mA đến 20 mA, 0 V đến 10 V, PNP output, NPN output hoặc IO-Link – làm cho việc tích hợp vào hệ thống trở lên đơn giản
Danh mục: Từ khóa: