Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

Microscan3

  • Ứng dụng: Trong nhà
  • Vùng bảo vệ: 4 m / 5.5 m / 9 m
  • Vùng cảnh báo: 40 m / 64 m
  • Góc quét: 275°
  • Số fields: 8 / 4 / 128
  • Tính sẵn sàng và năng suất của máy rất cao nhờ công nghệ quét HDDM® an toàn đã được cấp bằng sáng chế
  • Dữ liệu đo lường chính xác thông qua truyền thông Ethernet