Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WL170-P420

 • Nguyên lý cảm biến: Cảm biến quang gương
 • Kích thước (W x H x D): 12 mm x 37 mm x 28.6 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 0.1 m ... 0.8 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark On
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M8, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WL160-F142

 • Nguyên lý cảm biến: Cảm biến quang gương
 • Kích thước (W x H x D): 11 mm x 38 mm x 23 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 0.01 m ... 6.5 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark On
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây, 2 m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WL150-N122

 • Nguyên lý cảm biến: Cảm biến quang gương
 • Kích thước (W x H x D): 10 mm x 28 mm x 17.5 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 0.01 m ... 0.7 m
 • Ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN - Light/Dark
 • Cáp kết nối: Cáp liền 4 dây dài 2m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WL100-P4429

 • Nguyên lý cảm biến: Cảm biến quang gương
 • Kích thước (W x H x D): 11 mm x 31 mm x 20 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 0.01 m ... 3 m
 • Loại nguồn sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark On
 • Tần số chuyển mạch: 1,000 Hz
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M8, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WL100-P4439

 • Nguyên lý cảm biến: Cảm biến quang gương
 • Kích thước (W x H x D): 11 mm x 31 mm x 20 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 0.01 m ... 6 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP - Light/Dark On
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M8, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang MHL15-P3338

 • Nguyên lý cảm biến/phát hiện vật: Cảm biến quang gương
 • Kích thước (W x H x D): 18 mm x 18 mm x 50.3 mm
 • Đường kính ren (vỏ): M18 x 1
 • Phạm vi nhận biết Max: 0.035 m ... 4.5 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng (tại khoảng cách): Ø 60 mm (2.6 m)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP- Light switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M12, 3 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang MHL15-P3336

 • Nguyên lý cảm biến/phát hiện: Cảm biến quang gương
 • Kích thước (W x H x D): 18 mm x 18 mm x 36.8 mm
 • Kích thước ren (vỏ): M18 x 1
 • Phạm vi nhận biết Max: 0.035 m ... 5 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng (tại khoảng cách): Ø 80 mm (3.5 m)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP- Light switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối M12, 3-pin

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang L28S/E-3D2431

 • Nguyên lý cảm biến/phát hiện: Cảm biến quang thu phát độc lập
 • Kích thước (W x H x D): 17.6 mm x 87.5 mm x 33.5 mm
 • Phạm vi nhận biết: 18 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Loại: Type 2 (IEC 61496-1)
 • Cấp an toàn: SIL1 (IEC 61508) / SILCL1 (EN 62061)
 • Thể loại: Category 2 (EN ISO 13849)
 • Hiệu suất: PL c (EN ISO 13849)
 • Lớp bảo vệ: II (IEC 61140)
 • Nguồn cấp: 24 V DC (16.8 V DC ... 28.8 V DC)
 • Đầu ra: PNP, Q và Q not
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân, thẳng

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WS/WE140-2P132

 • Nguyên lý cảm biến/phát hiện: Cảm biến quang điện thu phát độc lập
 • Kích thước (W x H x D): 11 mm x 31 mm x 20 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 0 m ... 16 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP – Light/Dark switching
 • Cáp kết nối: Cáp liền, 2 m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang WS/WE100-N1439

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biến quang thu phát độc lập
 • Kích thước (W x H x D): 11 mm x 31 mm x 20 mm
 • Phạm vi nhận biết max: 0 m ... 15 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng đỏ
 • Kích thước điểm sáng (tại khoảng cách): Ø 1,500 mm (12m)
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN – Light/Dark switching
 • Chế độ chuyển đổi: Lựa chọn chuyển đổi Light/Dark thông qua công tắc xoay
 • Cáp kết nối: Cáp liền 3 dây, 2 m

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến quang VS/VE18-4P3240

 • Nguyên lý cảm biến/ phát hiện vật: Cảm biến quang thu phát độc lập
 • Kích thước (W x H x D): 18 mm x 18 mm x 78 mm
 • Đường kính ren (vỏ): M18 x 1
 • Phạm vi nhận biết max: 0 m ... 20 m
 • Loại ánh sáng: Ánh sáng hồng ngoại
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: PNP- Light /Dark switching
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 4 chân

Sản phẩm khuyến mại

Cảm biến màu CS81-N1112

 • Kích thước (W x H x D): 30.4 mm x 80 mm x 53 mm
 • Phạm vi nhận biết: 12.5 mm
 • Dung sai phạm vi nhận biết: ± 3 mm
 • Nguồn sáng: LED, RGB
 • Kích thước điểm sáng: 2 mm x 4 mm
 • Nguồn cấp: 10 V DC ... 30 V DC
 • Đầu ra: NPN-High/Low
 • Cáp kết nối: Đầu kết nối đực M12, 5 chân