Cảm biến quang PowerPro

  • Phạm vi nhận biết Max: 200 mm … 18,000 mm
  • Nguồn sáng: Laser
  • Công nghệ thời gian bay TOF
  • Phạm vi nền rất nhỏ: 6 mm
  • Phát hiện đối tượng đáng tin cậy trên phạm vi cảm biến dài ở góc phát hiện lớn
  • Chức năng tuyệt vời với IO-Link