Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

DUSTHUNTER T50

  • DUSTHUNTER T50 là một thiết bị đo kinh tế đối với bụi ở nồng độ trung bình đến cao trong các loại khí trên điểm sương
  • Tự động kiểm tra kỹ lưỡng điểm không và điểm tham chiếu
  • Áp dụng cho khoảng cách đo thấp và trung bình
  • Giám sát khí thải trong hệ thống nhiệt
  • Giám sát nồng độ bụi đầu nguồn của hệ thống lọc
  • Đo nồng độ bụi trong nhà máy xi măng