Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

KTX Prime

  • Phạm vi nhận biết: 13 mm/ 40 mm/ 25 mm/ 70 mm/ 150 mm/ 200 mm
  • Ánh sáng: LED RGB
  • Phát hiện độ tương phản với công nghệ TwinEye đã được thử nghiệm và kiểm tra. Loại vỏ truyền thống đã được cải tiến mang lại hiệu suất cảm biến tốt nhất
  • Công nghệ TwinEye cho hiệu suất tốt hơn trên các vật liệu bóng hoặc gồ ghề – giúp giảm thiểu thời gian ngừng máy và quy trình được ổn định hơn
  • Chẩn đoán và hiển thị cũng như thay đổi định dạng dễ dàng thông qua IO-Link