Thiết bị đo bụi ánh sáng tán xạ DUSTHUNTER SB100

  • DUSTHUNTER SB100 là một loại thiết bị đo được phê chuẩn cho đo bụi ở nồng độ từ rất thấp đến trung bình trong các ứng dụng khó khăn, ví dụ như trong khí nóng hoặc ăn mòn
  • Được phê duyệt theo EN 15267
  • Cho nồng độ bụi rất thấp đến trung bình
  • Đối với đường kính ống dẫn trung bình đến lớn
  • Giám sát khí thải của các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
  • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu các nhà máy lọc
  • Giám sát tải lượng bụi trong phân xưởng nhà máy
  • Kiểm soát các nguồn cung cấp không khí trong lành và các nhà máy khí thải
Danh mục: Từ khóa: