Thiết bị phân tích khí SIDOR

  • SIDOR là một máy phân tích khí để đo tối đa 2 thành phần hồng ngoại
  • Phép đo O2 thuận từ hoặc điện hóa
  • Điều chỉnh tự động với không khí xung quanh không có thành phần
  • Giám sát khí thải theo Chỉ thị Bảo vệ Khí thải Liên bang Đức (BImSchV) lần thứ 13 (2001/80 / EC) và 27.
  • Tối ưu hóa quá trình đốt của nồi hơi nhỏ
  • Giám sát khí bãi rác và chất lên men sinh học
  • Các phép đo vận hành trong nhà máy điện