Camera 3D Visionary-T

  • Công nghệ: Chụp nhanh ảnh 3D, phân tích hình ảnh
  • Thang đo Grayscale: ✔
  • Nguồn sáng: LED, invisible, hồng ngoại, 850 nm (ánh sáng nội)
  • Factory calibrated: ✔
  • Cấp bảo vệ: IP67
  • Phần mềm cài đặt: SOPAS ET / giao diện Telegram/ API (Java) / Web-Interface / SICK AppManager / SICK AppStudio / Web-Interface
Danh mục: Từ khóa: