Bộ cách ly IsoPAQ-661

  • Bộ khuếch đại cách ly Bipolar IisPAQ-661 được sử dụng để cách ly và chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn công nghiệp lưỡng cực và đơn cực.
  • Dòng điện đầu vào (calibrated switchable): ±20 mA, 0… 20 mA, 4… 20 mA/ ±10 mA, 0… 10 mA, 2… 10 mA
  • Điện áp đầu vào (calibrated switchable): ±10 V, 0… 10 V, 2 … 10 V/ ±5 V, 0… 5 V, 1 … 5 V
  • Dòng điện đầu ra (calibrated switchable): ±20 mA, 0… 20 mA, 4… 20 mA/ ±10 mA, 0… 10 mA, 2… 10 mA
  • Điện áp đầu ra (calibrated switchable): ±10 V, 0… 10 V, 2 … 10 V/ ±5 V, 0… 5 V, 1 … 5 V
Danh mục: Từ khóa: