Bộ cách ly IsoPAQ-41P

  • Đầu vào: Active
  • Số kênh: 1 kênh
  • Tín hiệu đầu vào: 0…20 mA 4…20 mA 0…10 V
  • Tín hiệu đầu ra: 0…20 mA 4…20 mA 0…10 V
  • Cấp độ cách ly: 4 kV, 50 Hz
  • Nguồn cấp: 20…253 VAC/DC
  • Tần số cắt (-3 dB): > 1 kHz